Med Room Maki

Gibus Pergo

Tehničke karakteristike

  • Samostojeća alu konstrukcija sa mogućnošću izvedbe pokrova u 3 različite verzije
  • Alu vodilice 60×130 mm
  • Stupovi dimenzija 150 x 150 mm

Sistem namotavanja platna na poprečne cijevi (kada je tenda zatvorena nema platna koje visi).

Dimenzije

(L) širina
500 cm max

(S) izbačaj
1000 cm max

(H) visina
240 cm (noga)
43-54 (okvir)